Heel spur treatment folosind metoda undelor de șoc